Thay đổi tên Công ty TNHH Hóa chất LG VINA

Thứ tư, 20/10/2021, 08:36 GMT+7

 

 

Xin chào các Quý Khách hàng và Đối tác,

Đầu thư, thay mặt công ty TNHH Hóa Chất Chất Hóa Dẻo VINA (Trước đây là công ty TNHH Hóa Chất LG VINA hay LG VINA Chem), chúng tôi xin chân thành biết ơn sâu sắc về sự hợp tác và hỗ trợ quý báu của các Cơ quan hữu quan, Quý khách hàng và Đối tác đối với công ty chúng tôi.

LG VINA Chem là nhà sản xuất duy nhất tại Việt Nam và là một trong các nhà sản xuất chính chất hóa dẻo tại Đông Nam Á. Sau 26 năm hoạt động và phát triển, các nhà đầu tư công ty đã quyết định thay đổi tên và logo công ty. Chúng tôi xin trân trọng được thông báo :

Công ty TNHH Hóa Chất LG VINA chính thức đổi tên thành Công ty TNHH Hóa Chất Chất Hóa Dẻo VINA từ ngày 20 tháng 10 năm 2021. Chi tiết như sau:

 

Nội dung Thông tin trước thay đổi Thông tin mới sau khi thay đổi

Tên

công ty

Công ty TNHH Hóa Chất LG VINA  Công ty TNHH Hóa Chất Chất Hóa Dẻo VINA

Tên

viết tắt

LG VINA Chem VINA Plasticizers Chem
Logo

 

Tất cả các thông tin khác không thay đổi.

Từ 20/10/2021, công ty chúng tôi chính thức sử dụng tên Công ty TNHH Hóa Chất Chất Hóa Dẻo VINA theo thông tin bên trên. Đồng thời, toàn bộ thông tin cũ của Công ty TNHH Hóa Chất LG VINA sẽ được thay thế bằng thông tin công ty mới. Vì vậy, kính đề nghị Quý công ty sử dụng thông tin mới khi thực hiện giao dịch, thanh toán hoặc phát hành hóa đơn với công ty chúng tôi.

Việc thay đổi này chỉ liên quan đến thay đổi tên và logo công ty mà không ảnh hưởng đến các quan hệ, giao dịch , nghĩa vụ dân sự cũng như việc thực hiện các hợp đồng mà các bên đã ký trước đây. Trong trường hợp cần thiết và được yêu cầu, công ty có thể hỗ trợ ký thêm phần bổ sung Phụ lục hợp đồng ghi nhận các thông tin mới.

Rất mong nhận được sự hỗ trợ và hợp tác của Quý khách hàng và đối tác trong tương lai.

Kính chào trân trọng,

KIM SUNG NAM

Tổng Giám Đốc

Share: