BAnner

DINP

Là chất hóa dẻo thông thường . Tính năng như DOP nhưng đáp ứng một số yêu cầu khác như nhiệt độ bay hơi thấp hơn, độ cách điện cao hơn, chịu nhiệt tốt hơn…..

Ứng dụng: giả da, Giày dép , ủng, ống, màng mỏng, dây điện và cáp điện đặc chủng, dây điện ô tô, găng tay y tế,tấm trải sàn, giấy dán tường…

Giả da

Trải sàn

Giấy dán tường

Vỏ bọc cáp điện

Ống mềm

Màng PVC