BAnner

DEHP (DOP)

Là chất hóa dẻo thông thường và có tính tương thích tốt nhất với PVC.

Ứng dụng: Giả da, Giày dép , ủng, ống, màng mỏng, dây điện và cáp điện, dây điện ô tô, phủ sàn…..

DA NHÂN TẠO

Trải sàn

Giấy dán tường

Vỏ bọc cáp điện

Ống mềm

Màng PVC